Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Hugo Korell

Hugas Karalius, XX a. žemdirbys, valdymo specialistas ir organizatorius.

Korell Hugo (Hugas Karãlius) 1903 XII 31Lankuose (Šventapilės aps.) 1955, žemdirbys, valdymo specialistas ir organizatorius. Studijavo agrarinius mokslus Karaliaučiaus universitete. 1932 vedė ir perėmė tėvų 146 ha ūkį. Karalius buvo Šventapilės pirkimo ir pardavimo kooperatyvų sąjungos, teritorinės ligonių kasos pirmininkas ir Raiffeisenverein vadovu. Vyriausiosios žemės ūkio direkcijos narys, Rytprūsių žemės ūkio banko kontrolierių tarybos narys. 1933 paskirtas Rytprūsių ūkininkų bendrijos vyriausiuoju skyriaus vadovu.

L: Fischer G. Ostpreußische Frauen und Männer im Dienste der Landwirtschaft. Tessin, 2000, S. 223.