Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Hugo Julus Höppener

Hugo Julius Hiopeneris, Fidus, XIX–XX a. vokiečių tapytojas ir grafikas.

Höppener Hugo Julus (Hugo Julius Hiòpeneris), slapyvardis Fidus [Ištikimasis] 1868 X 8Liubeke (Vokietija) 1948, vokiečių tapytojas ir grafikas. 1892 baigė Meno akademiją Münchene. Tapęs teosofinio žurnalo Sphinx iliustratoriumi, persikėlė į Berlyną. Kūrė iliustracijas žurnalams Die Jugend ir Die Schönheit. Neoromantikas. Iliustravo knygas sentimentaliais ir simboliniais piešiniais. Iliustravo ir Vydūno 1908 Tilžėje išleistą knygą Probočių šešėliai. Vegetaras kaip ir Vydūnas.

L: Rėklaitis P. Fidus – Vydūno iliusliustorius // Aidai. Brooklyn, N. Y., 1968, nr. 8, p. 378–379.

Iliustracija: Hugo Julus Höppeneris (Fidus), 1934 / Iš Vadovo Bagdonavičiaus rinkinio