Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Hugo Conwentz

Hugas Konvencas, XIX –XX a. vokiečių gamtininkas, paminklosaugininkas, kraštotyrininkas.

Conwentz Hugo (Hugas Kònvencas) 1855 I 20 1922 V 12, vokiečių gamtininkas, paminklosaugininkas, kraštotyrininkas. Mokėsi Wroclawe ir Göttingene. 1876 apgynė disertaciją. 1880–1905 Dancigo Provincijos gamtos ir proistorės muziejaus direktorius. Profesorius (1890). 1906 tapo pirmuoju gamtos paminklų apsaugos inspektoriumi. Domėjosi krašto praeitimi, gintaru, parašė apie 300 straipsnių Prūsijos gamtos, istorijos ir kultūros paminklų apsaugos tematika. 1890 išleido Monographie der baltischen Bernsteinbäume [Baltijos gintarmedžių monografija], 1897 tyrė senovinio prūsų medinio tilto per pelkėtą slėnį liekanas Elbingo apylinkėse.

Valdemaras Šimėnas