Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Horst Radszuweit

Horstas Radžiuvaitis, išeivis iš Klaipėdos krašto.

Radszuweit Horst (Horstas Rãdžiuvaitis) 1916 VII 4Šernuose (Klaipėdos aps.) 1999 Rethwische (Vokietija). Tėvai turėjo ūkį, parduotuvę-užeigą Šernuose. Mokėsi gimnazijoje Klaipėdoje, 1944 pasitraukė į Vokietiją, ten baigė aukštąją mokyklą, ilgai dirbo Rethwischo miesto burmistru. 1990 atkūrus Lietuvos nepriklausomybę lankė tėviškę, rėmė bažnyčių atstatymą. Dovilų bažnyčioje, kurioje Radszuweit krikštytas ir įžegnotas, pamaldomis paminėtas jo 80 metų jubiliejus.

Kostas Kaukas