Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Horst Naujoks

Horstas Naujokas, XX a. mokytojas.

Naujõks Horst (Horstas Naujõkas) 1900 VIII 19 Pilkalnio aps. ?, mokytojas. 1915–1921 mokėsi pedagogikos. 1921–1925 nedirbo, nes Rytprūsiuose mokytojų pasiūla viršijo paklausą. 1925–1932 mokytojas Spukuose, 1932–1942 – Prūdymuose. 1942–1945 dirbo pedagoginėje mokykloje Kaukėnuose. 1945 paimtas į Vokietijos kariuomenę, iki 1947 buvo sovietų nelaisvėje. Nuo 1949 mokytojas Hannoveryje, 1953 tapo rektoriumi. Buvo Hannoverio mokytojų draugijos pirmininkas, Egzaminų komiteto Hannoverio pedagoginėje mokykloje narys, rašė straipsnius į mokytojų laikraščius. Parašė atsiminimų.

L: Die Elchniederung. Nr. 14, 1990.