Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Holsteino pilis

briedžių medžioklei skirta pilis Judyčių parapijoje, Priegliaus dešiniajame krante.

Hòlsteino pils buvo pastatyta 1697 Prūsijos kurfiursto Friedricho III Karaliaučiaus apskrityje, Judyčių parapijoje, Priegliaus dešiniajame krante. Pilis skirta briedžių medžioklei Kapornės girioje, iš pradžių vadinta Friedrichshof. Prūsijos karalius Friedrichas Wilhelmas I pilį su dvaru 1719 padovanojo Holsteino (Vokietija) hercogui Friedrichui Wilhelmui, ir ją imta vadinti Holsteino pilimi. Tai buvo puikiausias Rytprūsių baroko statinys su aukštais skliautuotais langais kaip Charlottenburgo pilies Berlyne. Veikiausiai statė meistras Nehringas, galbūt netgi pats Andreas Schlüteris.

L: Hermanowski G. Ostpreußen. Lexikon. Augsburg, 1996.