Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Hermsdorf

bažnytkaimis Šventapilės apskrityje.

Hermsdorf (rus. Pograničnyj), bažnytkaimis Šventapilės apskrityje, 16 km į rytus nuo Šventapilės, 7 km į vakarus nuo Žintų. Kai Kryžiuočių ordinas užkariavo prūsų žemes, kolonistai ten įkūrė vidutinio dydžio aikštinį kaimą. Vykstant Reformacijai, aikštėje buvo pastatyta bažnyčia, kiti pastatai. Vėliau Hermsdorfas plėtėsi rytų ir vakarų kryptimis. Vėlesniais amžiais iškirtus aplinkinius miškus, aplink Hermsdorfą įsikūrė nemažai viensėdžių (tarp jų ir didelės sodybos). Hersmdorfo branduolį kirto Žintų–Šventapilės vieškelis. Šiauriau ta kryptimi XIX a. buvo nutiestas geležinkelis su Hermsdorfo stotimi. XX a. pradžioje Hermsdorfe buvo plytinė, eiguva, lentpjūvė. Tada tankiai apstatytą Hermsdorfo branduolį supo dešimtys viensėdžių. Hermsdorfo parapijai 1926 priklausė Lukėnų (vok. Lokehnen), Bartlangių (vok. Bartlangen), Palabyčių (vok. Bolbitten) ir kiti kaimai. 1939 buvo 839 gyvenvietės. Sovietmečiu sunaikinta geležinkelis, buvusios įmonės ir dauguma viensėdžių. Daugiau senų sodybų liko Hermsdorfo branduolyje. Bažnyčia buvo paversta sandėliu, vėliau visai nugriauta.

Martynas Purvinas

Iliustracija: Hermsdorfo bažnyčios interjeras, iki 1944 / Iš Hubatsch W. knygos „Geschichte der evangelischen Kirche Ostpreussens“ Bd. 1-3. Göttingen, 1968