Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Hermannas Stepaitis

XIX–XX a. mažlietuvis, išeivijos visuomenininkas.

Stepaitis Hermannas (1882 IV 28 Lindikuose, Ragainės apskrityje 1970 V 21 Berlyne), mažlietuvis. Kilęs iš ūkininkų šeimos (buvo 3 broliai). Stepaičio tėvai dar buvo įžegnoti (konfirmuoti) lietuviškai, o jis pats jau vokiškai. Karinę prievolę atliko I dragūnų pulke Tilžėje. Palaikė ryšius su Vydūnu, Jagomastu. 1944 su šeima evakavosi, 1945 grįžo į gimtąjį kaimą, kai sovietai jau valdė kraštą. Dirbo kolūkyje (veltui). 1949 išvyko į rytinę Vokietijos zoną, čia gyveno 6 metus. Vėliau persikėlė į Vakarų Berlyną. Rėmė lietuvių spaudą, renginius. Buvo Pasaulio lietuvių bendrijos Vakarų Berlyno apylinkės narys. Palaidotas Berlin-Tegel kapinėse. Stepaičio prisiminimai skelbti Lietuvos pajūryje (1967, nr. 4–5).

MLFA