Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Hermann Wischnat

Hermanas Višnaitis, vokiečių rašytojas.

Wischnat Hermann (Hermanas Višnáitis) 1936 Heiligelindėje, Rastenburgo aps.), rašytojas. Kuria trumpus prozos vaizdelius. Lyriniuose eilėraščiuose vaizdavo gimtinę, karo belaisvių ir pabėgėlių patirtį. Kūrė satyrinius-humoristinius tekstus. Eilėraščių knyga Stege. Von Ostpreußen ins Heute, 1999 [Takeliai. Iš Rytprūsių į nūdieną].