Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Hermann Naujoks

XX a. ūkininkas.

Naujõks Hermann 1891 V 11Bajėnuose (Tilžės aps.) 1968 XII 18Arnsberge (Vokietija), ūkininkas. Bajėnų apylinkėse jo giminė gyveno nuo 1775. Per Pirmąjį pasaulinį karą Naujoko tėvas Johann (Jons) rusų ištremtas į Samaros guberniją Rusijoje, kur ir mirė. Pats Naujoks, kaip vokiečių kareivis, pateko į rusų nelaisvę; kalintas lageryje prie Vladivostoko, kur nepagydomai susirgo maliarija; į tėviškę grįžo tik po kelerių metų. Per Pirmąjį pasaulinį karą žuvo Naujoko broliai Willy ir Julius. Savo 38 ha ūkyje jis vertėsi trakėnų žirgų ir karvių veisimu, pienininkyste. Priklausė Trakėnų sąjungai, jo 2–3 kumelės buvo registruotos Trakėnų žirgų pagrindiniame sąraše kaip veislinės. Nuo 1928 priklausė Herdbuchverein für das schwarzweiße Tieflandrind zu Insterburg [Įsruties juodmargių galvijų veislininkystės draugija], nuo 1934 Ostpreußische Herdbuchgesellschaft [Rytprūsių veislininkystės draugija]. Viena iš jo karvių 1934 buvo pripažinta geriausia (pagal pieningumą) visoje Vokietijoje. Kasmet veždavo savo karves į Įsruties parodą; ten parduodavo po 3–4 kasmet. Daug metų buvo Bajėnų seniūnas. Vedė kaimyno dukterį Augustę Lauszus, paveldėjusią tėvų ūkį. Dėl paramos vokiečių partijoms Lietuvos valdininkai atėmė iš jo pasienio kelionių pasą; nuo tada jo žmona viena veždavo karves į Įsrutį. Prasidėjus Antrajam pasauliniam karui mobilizuotas į vermachtą, bet dėl ligos ir amžiaus paleistas. Jo sūnus Willy (g. 1925) 1942 paimtas į reicho darbo tarnybą (vok. Reichsarbeitsdienst), 1943 į vermachtą ir dingo be žinios prie Vitebsko. Brolio Fritzo sūnus vokiečių kariuomenėje žuvo 1945 pradžioje. Traukiantis į Vakarus žuvo Naujoko dvi seserys ir svainis, kare žuvo sesers vienintelis sūnus ir žentas. Jau pokariu Vokietijoje nuo užsilikusio sprogmens žuvo kitos sesers vaikaitis. Mirus pačiam Naujokui, nebeliko senos pavardės Naujoks – visi giminės vyrai žuvo; Vokietijoje tebegyvena tik jo duktė (Erna Bamberg, gim. Naujoks) ir seserų palikuonys.

Erna Bamberg

Gerhard Lepa

Iliustracija: Hermannas Naujoks / Iš Gerhardo Lepos rinkinio

Iliustracija: Hermanno Naujoko žmona Auguste Lauszus (1895–1965) / Iš Gerhardo Lepos rinkinio

Iliustracija: Naujokų naujas gyvenamasis namas Bajėnuose, 1935 / Iš Gerhardo Lepos rinkinio