Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Hermann Klutke

spaustuvės Stalupėnuose savininkas.

Klutke Hermann, spaustuvės Stalupėnuose savininkas. Prie spaustuvės 1881–1903 veikė knygynas, prekiavęs ir lietuviškais leidiniais. XX a. pradžioje vienas pirmųjų Rytprūsiuose įsigijo raidžių rinkimo mašiną – linotipą.