Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Hermann Keller

Hermanas Keleris, XIX a. II pusės Prūsijos statybos patarėjas, Vandens komisijos biuro pirmininkas.

Keller Hermann (Hermanas Keleris) 1851 1924, XIX a. II pusės Prūsijos statybos patarėjas, Vandens komisijos biuro pirmininkas. Parengė ir 1899 Berlyne išleido pirmąjį ir iki šiol vienintelį tokį išsamų darbą Memel-, Pregel-, Weichselstrom, ihre Stromgebiete und ihre wichtigsten Nebenflüsse [Nemunas, Prieglius ir Vysla, jų baseinai ir svarbiausi intakai]. Jį sudarė didelio formato 4 stambūs teksto tomai (per 2000 puslapių), atskiras lentelių tomas (189 p. su 67 lentelėmis) ir atlasas su 46 žemėlapiais (parengtas Prūsijos vandens komisijos užsakymu). 1892–1899 rengiant leidinį spaudai autoriui talkino daug įstaigų ir žymiausių to meto Prūsijos, Austrijos, Rusijos ir Lenkijos upių tyrimo bei vandens ūkio specialistų. Leidinys skirtas visapusiškai apibūdinti pagrindinių krašto upių, jų didžiųjų intakų hidrologinį režimą, jame aprašoma vagų keitimasis ir jų tvarkymas bei laivybos ir jos sąlygų gerinimas upėse nuo Kryžiuočių ordino atsikraustymo į Pavyslį (1226) iki XIX a. pabaigos. Šis darbas nepaprastai vertingas tuo, kad jame minimi Mažosios Lietuvos gyvenviečių bei vandens telkinių baltiški pavadinimai tuo metu dar nebuvo pakeisti ir suvokietinti. Šio leidinio atlase ypač vertingi: visos Deimenos ir trys Priegliaus upės slėnio (nuo Įsruties iki Aismarių) ir vagos bei žiočių planai (21-as atlaso lapas), 17 Nemuno slėnio ir vagos skersinių pjūvių (31-as ir 32-as atlaso lapas) ir 1772–1899 laikotarpio stambaus mastelio 15 spalvotų Nemuno slėnio planų (38-as atlaso lapas).

Eduardas Červinskas