Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Hermann Balk

Hermann Balke, Balko, Hermanas Balkas, pirmasis Kryžiuočių ordino Prūsijoje (1230–1237) ir Livonijos (1237–1239) krašto magistras.

Hermann Balk, Balke, Balko (Hèrmanas Bálkas) 1239 III 5, pirmasis Kryžiuočių ordino Prūsijoje (1230–1237) ir Livonijos (1237–1239) krašto magistras. 1230 su kryžiuočiais atvyko į Prūsos pasienį ir Hermanno von Salzos buvo paskirtas Kryžiuočių ordino Prūsijos krašto magistru. Iš Nešavos ir Fogelsango pilių prie Vyslos žemupio pradėjo pulti prūsų žemes. 1231–1237 užkariavo Kulmą, Pamedę ir Pagudę. Į savo pusę paviliojo dalį prūsų diduomenės. Kai Prūsijos vyskupas Kristijonas pateko į prūsų nelaisvę (1233), kryžiuočiai pašalino jį nuo Prūsijos užkariavimo kampanijos ir įformino teisę Ordinui pasisavinti 2/3 užkariautos teritorijos. Su 54 kryžiuočių riteriais atvykęs į Livoniją, sujungė juos su kalavijuočiais (1236 Kalavijuočių ordinas žemaičių buvo sumuštas Saulės mūšyje) ir 1237 perorganizavo šį ordiną į Kryžiuočių ordino šaką – Livonijos ordiną. 1238 išvyko į Prūsiją. Nespėjęs grįžti į Livoniją mirė.

L: Dusburgietis P. Prūsijos žemės kronika. V., 1985, p. 82–84, 91–93, 102, 339, 340; Richter I. Hermann Salza und Hermann Balke. 1893; Turnier M. Der Deutsche Orden. 1954; Lietuvių karas su kryžiuočiais. V., 1964; Gudavičius E. Kryžiaus karai Pabaltijyje ir Lietuva XIII amžiuje. V., 1989.

Edvardas Gudavičius