Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Hermanas Gudaitis

XX a. visuomenininkas.

Gudáitis Hermanas 1881 II 11Pautkandžiuose (Kraupiško par., Ragainės aps.) 1953 II 24Bazelyje (Šveicarija), visuomenininkas. Lankė Kutkūnų pradžios mokyklą (Kraupiško par.). Bendravo su Vydūnu. Gyveno lietuviškoje aplinkoje. Apie 1910 apsigyveno Bazelyje. Geležinkelio valdyboje dirbo valdininku. Vietos universitete 2 semestrus studijavo teologiją; ruošėsi baigti teologijos mokslus ir vykti į Lietuvą skelbti Dievo žodžio. Palaikė ryšius su lituanistais šveicarais Franzu Brenderiu, Juozu Eretu, Maxu Niedermannu ir Alfredu Sennu. Parašė atsiminimų.