Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Herkus Montė“

lietuvių studentų tautininkų korporacija.

„Hekus Montė“, lietuvių studentų tautininkų korporacija (L. S. T. Korp. Herkus Montė). Įsteigta 1938 Klaipėdos prekybos institute. Steigėjai: A. Andriuška, F. Ašoklis, P. Endzelis, J. Juodis, J. Kairys, K. Liutikas, J. Marcinkevičius, L. Raslavičius, E. Trečiokas, G. Vasiliauskas, A. Višinskaitė, E. Žėmelis. Studentų užimtumas neleido plėtoti veiklos, todėl 1938 rudenį išrinkta nauja valdyba: A. Vasiliauskas (pirmininkas), A. Višinskaitė, G. Vasiliauskas, L. Raslavičius, A. Andriuška. „Herkaus Montės“ tikslai – lietuvių tautos didybė, garbė, gerovė, valinga ir kilni asmenybė. Jų siekta vadovaujantis krikščioniškos dorovės principais. „Herkaus Montės“ spalvos – žalia, balta, raudona, nes buvo ruošiamasi vykdyti Mažosios Lietuvos atlietuvinimo darbą. Naujiems nariams pagerbti rudenį buvo rengiama humoristinė Žąsino šventė. Instituto tarptautinės teisės lektorius, „Herkaus Montės“ globėjas Vincas Rastenis korporantus pažindino su Tautininkų partijos siekiais, Vyriausybės politika. 1939 kartu su institutu į Šiaulius persikėlė ir „Herkus Montė“, po 1940 VI 15 uždaryta okupantų sovietų.

Vytautas Gocentas