Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Heringo ir Haberlando spaustuvė

1798–1808 Karaliaučiuje veikusi spaustuvė.

Hèringo ir Hãberlando spaustùvė veikė 1798–1808 Karaliaučiuje. Įsteigė buvę Hartungų spaustuvės darbuotojai kompanionai G. L. Heringas ir G. K. Haberlandas. Pastarajam pasitraukus, toliau dirbo vienas Heringas. Įmonė nuo 1803 vadinosi Heringo spaustuve. Daugiausia leidinių lietuvių (7 knygos) ir lenkų kalbomis. Lietuvių kalba išspausdino: K. G. Milkaus išverstus J. G. Heimo pamokslus Mišknygos < ... > (1800) ir jo redaguotą giesmyną bei maldaknygę (abu 1806), pirmuosius vadovėlius: ugniagesybos – Ugnies knygelės <...> (1801–1802, 2 leidimai) ir bitininkystės, D. G. Setegasto Naudingos bičių knygelės... (1801). Dėl giesmyno Heringas bylinėjosi su Hartungo spaustuve, dėl to patyrė didelių nuostolių. Po Heringo mirties 1808 spaustuvės įrenginius įsigijo G F. Hartungas ir H. Degenas.

Domas Kaunas