Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Herbert Sticklies

Herbertas Štiklys, Stiklys, XX a. pedagogas, visuomenės veikėjas.

Sticklies Herbert (Herbertas Štiklỹs, Stiklỹs) 1905 V 2Stalupėnuose 1991 I 10Pinneberge (Vokietija), pedagogas, visuomenės veikėjas. 1924 baigė Gumbinės gimnaziją. Mokėsi pirklio amato, dirbo pagal specialybę, vėliau studijavo ekonomiką aukštojoje prekybos mokykloje ir Karaliaučiaus universitete. 1932 gavo ekonomikos ir prekybos mokslo diplomus. Nuo 1935 dėstė Gumbinės profesinėje mokykloje. Vedė Evą Dalades. 1944 paskirtas šios mokyklos direktoriumi, prisidėjo prie jos rekonstravimo. Per Antrąjį pasaulinį karą dirbo karo administracijoje, vėliau Prancūzijoje paimtas į Vokietijos kariuomenę. Kovėsi Rytų fronte Kurše, vėliau prie Berlyno. Pateko į britų nelaisvę. Grįžęs su šeima apsigyveno Pinneberge. Dirbo įvairiose įmonėse. Nuo 1948 mokytojavo Hamburge, nuo 1953 mokyklos direktorius, aukštųjų studijų vadovas. 26 metus dirbo docentu Pinnenbergo Volkshochschule [Liaudies aukštoji mokykla], buvo konsultantas Hamburgo amatų rūmuose. 14 metų buvo sporto draugijos išeivijoje Grün-Weiß Gumbinnen [Gumbinės žalieji-baltieji] valdybos narys bei jaunimo globėjas. Iki 1973 Gumbinės apskrities išeivių komiteto narys, iki 1985 tos bendrijos narys. Knygai Stadt und Kreis Gumbinnen [Gumbinės miestas ir apskritis] parengė 2 skyrius apie mokyklas ir sportą, iliustruoto dokumentinio leidinio Gumbinnen Stadt und Land, 1985 [Gumbinės miestas ir kraštas] vienas sudarytojų ir leidėjų. Už nuopelnus Rytprūsiams apdovanotas garbės ženklu, 1985 jam suteiktas Gumbinės apskrities garbės piliečio vardas.

L: Gumbinner Heimatbrief, Nr. 76 1/91, 1991.

Iliustracija: Herberto Stickliesʼo ir Dietricho Goldbecko knygos „Gumbinnen in Bildern“, I dalies viršelis, 1996