Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Herbert Jankuhn

Herbertas Jankūnas, XX a. archeologas.

Jankuhn Herbert (Herbertas Janknas) 1905 VIII 8 Unguroje 1990 IV 30 Göttingene, archeologas. Archeologiją studijavo Karaliaučiuje, Jenoje ir Berlyne. Baigęs Berlyno universitetą, nuo 1931 dirbo Kielio universiteto archeologijos muziejuje. 1935 parašė habilitacinį darbą, 1936 tapo docentu. 1938 Archeologijos muziejaus prie Kielio universiteto direktorius. 1942 Rostocko, vėliau Hamburgo, Kielio, Göttingeno (1956) universitetų profesorius. Nuo 1961 Göttingeno mokslų akademijos narys, 1963 Švedijos, 1968 Austrijos mokslų akademijų narys. Jankuhnas visą gyvenimą domėjosi Rytprūsių archeologija. Parašė straipsnių apie Tilžės apylinkių įvijinius smeigtukus (1931), apie radinius Semboje. 1950 aprašė romėnų laikotarpį Prūsoje. Domėjosi vikingų laikotarpiu, išgarsėjo skandinaviškos Haithabu gyvenvietės Schleswige tyrimais.

Valdemaras Šimėnas