Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Henrikas Pėteraitis

žvejys.

Pteraitis Henrikas (1900 Šyškrantėje, Šilutės aps. ?), žvejys. Vadintas Šyškrantės Pėteraičiu. Nacių paimtas į Antrąjį pasaulinį karą, dingo be žinios. Žmona Ema rūpinosi namų ūkiu, augino 2 vaikus: Egontą Peteraitį (g. 1940) ir Manfredą (g. 1942; nuo 1969 gyvena Vokietijoje). Ema, vaikai bei senelė traukėsi į Vakarus 1944; juos pasivijo sovietinė kariuomenė, uždarė į lagerį, vėliau paleido. Pagėgių geležinkelio stotyje sovietiniai kareiviai atskyrė Emą nuo vaikų ir ištrėmė į Sibirą. Senelė su vaikais kelerius metus elgetavo, kol Pėteraičio vaikai paaugo.

L: Kaukas K. Rausvos pamarių rasos. Klaipėda, 1995, p. 121–123.

Kostas Kaukas