Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Henrikas Keraitis

XX a. mokytojas, visuomenininkas.

Keráitis Henrikas 1916 V 16Lankupiuose (Klaipėdos aps.) 1994Sidnėjuje(?), mokytojas. Baigęs Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnaziją, 1936 V 23 įstojo į Klaipėdos krašto pedagoginį institutą, bet nepakęsdamas stiprėjančio vokiečių nacionalsocializmo perėjo į Respublikinį pedagoginį institutą, tuo metu jau perkeltą į Panevėžį. 1939 IX 9 įstojo į Vytauto Didžiojo universitetą Kaune studijuoti teisės, 1940 I 15 priimtas į Vilniaus universiteto Teisės mokslų fakultetą, kurį baigė 1943 XII 20 (baigimo pažymėjimo Nr. 74 (254)). 1943 VIII 30 Keraitis gavo Lietuvos Respublikos pasą. 1944 pradžioje trumpai dirbo Vilniaus miesto sekretoriumi, bet iš tų pareigų pasitraukė, nes suvokė, kad naciai viską tvarko savais potvarkiais. Pasitraukė į Vokietiją, 1944 X 26 įdarbintas upių transporto laive. Po Antrojo pasaulinio karo Keraitis su šeima gyveno pabėgėlių stovykloje Kemptene, lankė lietuvių inžinierių organizuotus aukštuosius technikos kursus, įgijo vairuotojo licenciją. 1950 atvyko į Australiją. Kaip mokantis anglų kalbą Imigracijos departamento įdarbintas imigracinėje stovykloje, veikusioje pradžios mokykloje. Švietimo departamento inspektorius 1950 X 20 patvirtino Keraitį mokytojo pareigoms. Persikėlęs į Sidnėjų tapo aukštesnės mokyklos matematikos mokytoju. Buvo aktyvus Mažosios Lietuvos Bičiulių draugijos narys.

Jurgis Reisgys