Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Henrikas Kačinskas

XX a. lietuvių pedagogas ir aktorius.

Kačnskas Henrikas 1903 I 23Viduklėje 1986 IX 28Sunny Hilse (Floridos valstija, JAV), pedagogas ir aktorius. 1918–1922 mokytojavo Papilėje, Mažeikiuose ir kitur. 1922 įstojo į A. Sutkaus vaidybos studiją Kaune. 1923–1925 Tautos teatro ir Vilkolakio aktorius. 1925 Klaipėdos muitinės valdininkas. 1926–1934 Tautos teatro aktorius. Šalia teatro veiklos reiškėsi kaip skaitovas. Mėgo deklamuoti Kristijono Donelaičio kūrinius. 1934 dėstė mokytojų lituanistų kursuose Juodkrantėje. 1936–1938 Klaipėdos teatro aktorius. 1938–1940 dirbo Kaune, 1940–1944 – Vilniuje. 1944 pasitraukė į Vokietiją, kur reiškėsi tremtinių dramos kolektyvuose Augsburge. 1949 atvyko į JAV ir iki 1951 dėstė Bostono lituanistikos mokykloje, vadovavo dramos studijai. 1951 persikėlė į Niujorką.

Algirdas Antanas Gliožaitis