Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Helmut Peitsch

Helmutas Peičis, žurnalistas, kraštotyrininkas.

Peitsch Helmut (Helmutas Pečis) 1925Didžiuosiuose Sauskarčiuose (Ylavos aps.), žurnalistas, kraštotyrininkas. Išeivijoje tvarkė periodinį leidinį Preußisch Eylauer Kreisblatt [Ylavos apskrities aplinkraštis], leidžiamą kraštiečių bendrijos. 1979 išleido knygą Wir kommen aus Königsberg [Mes atėjome iš Karaliaučiaus – Šiaurės Rytprūsiai šiandien]. Su R. M. Wagner išleido kelionių albumą Ostpreußen, Westpreußen und Danzig [Rytprūsiai, Vakarų Prūsija ir Dancigas]. 1981 parengė knygą Verlassen in der Heimat [Pamestieji tėvynėje] apie rytprūsiečių likimą savo tėvynėje nuo 1945, vėliau – išgarsėjusią knygą Ich war in Memel und besuchte die Kurische Nehrung [Aš buvau Klaipėdoje ir aplankiau Kuršių neriją, 1987] apie vieną iš pirmųjų išeivių oficialų apsilankymą SSRS okupuotame Klaipėdos krašte. Dar išleido: Ich war in Königsberg und besuchte Cranz, Wehlau, Pr. Eylau und Heiligenbeil, 1990 [Aš buvau Karaliaučiuje ir aplankiau Krantą, Vėluvą, Ylavą ir Šventapilę]; Reise übrer Nord– Ostpreußen, 1993 [Kelionių po Šiaurinius Rytprūsius vadovas]; Zwischen Domnau und Schmoditten, 1996 [Tarp Dumnavos ir Smedyčių]. Gausiai iliustruotos Peitscho knygos vaizdavo suniokotą ir Vakaruose primirštą kraštą, pradėjo vėliau madingų kelionių fotoalbumų iš buvusių Rytprūsių gausią seriją.

Martynas Purvinas