Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Helmut Gams

Helmutas Gamsas, XX a. šveicarų botanikas.

Gams Helmut (Helmutas Gámsas) 1893 ?, šveicarų botanikas. Innsbrucko (Austrija) universiteto profesorius. Parašė daug darbų apie augalų geografiją, fitocenologiją, palinologiją, augalijos istoriją, apie durpynus, samanas ir kita. 1926 aplankė Lietuvą. Aprašė Rytprūsių ir Kuršių nerijos durpynus: Geschichte, Aufbau und Pflanzendecke des Zehlaubruchs, 1929 [Seilavos pelkės istorija, sandara ir augalijos danga]; Zur Geschichte der Moore der Kurischen Nehrung und des Samlandes, 1932 [Kuršių nerijos ir Sembos pelkių istorija].

Ona Kondratienė