Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Heinz Tiessen

Haincas Tysenas, XX a. kompozitorius, muzikos kritikas.

Tiessen Heinz (Haincas Tysenas) 1887 IV 10Karaliaučiuje 1971 XI 29Berlyne, kompozitorius, muzikos kritikas. Berlyne studijavo filosofiją, muziką ir literatūros istoriją. Muzikos mokėsi pas Richardą Straussą ir Arnoldą Schönbergą. 1913 Karaliaučiui paskyrė muzikos kūrinį Gamtos trilogija. 1914 Essene parašė simfoniją. Nuo 1914 dirbo simfoninio orkestro dirigentu, gilinosi į muzikos teoriją bei ją plėtojo. 1922 tapo tarptautinės muzikos bendrijos nariu, nuo 1930 – Valstybinės aukštosios muzikos mokyklos kompozicijos ir muzikos teorijos profesorius Berlyne; dėstė muzikos menus Prūsijos akademijoje. Ignoravo 1933 Vokietijoje į valdžią atėjusią nacių valdžią. Po Antrojo pasaulinio karo iki pensijos (1955) dirbo Berlyno menų akademijoje, tyrinėjo paukščių giesmių melodiką. Vokietijos muzikos kritikų vertinamas kaip žymus Rytprūsių XX a. kompozitorius.

MLEA