Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Heinrich Roerdansz

Heinrichas Rėrdansas, XVIII–XIX a. verslininkas, visuomenės veikėjas.

Roerdansz Heinrich (Heinrichas Rrdansas) 1750 VIII 20Klaipėdoje 1808 III 29, verslininkas, visuomenės veikėjas. Gimė stambių Klaipėdos medienos pirklių šeimoje. Tęsė tėvo veiklą, buvo miesto labdarys. Gynė klaipėdiškių interesus nuo Dancigo ir Karaliaučiaus pirklių konkurencijos. Veikaluose Sammlung einiger Denkwürdigkeiten, 1792 [Atsiminimų rinkinys], Kurze Chronik Memels [Trumpa Klaipėdos istorija] ir kituose aprašė Klaipėdos istoriją nuo XIII a. vidurio iki XVIII amžiaus.

Algirdas Antanas Gliožaitis