Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Heinrich Preuss

Heinrichas Proisas, Prūsas, straipsnių rinkinio, skirto Karaliaučiaus valstybinės ir universiteto bibliotekos jubiliejui, autorius.

Preuss Heinrich (Pròisas, Prsas), straipsnių rinkinio (Königsberger Beiträge: Festgabe zur vierhundertjährigen Jubilfeier der Staats- und Universitätsbibliothek zu Königsberg Pr. 1929) autorius. Rinkinys išleistas švenčiant Karaliaučiaus valstybinės ir universiteto bibliotekos 400 metų jubiliejų. Jame nagrinėtos spaudos, bibliotekų, literatūros ir meno problemos. Preussas čia pirmą kartą rašė apie senųjų kalendorių ištakas, apie tai, kaip Karaliaučiuje išspausdino pirmąjį Rygos kalendorių.

L: Kaunas D. Mažosios Lietuvos knyga. V., 1996, p. 24, p. 705.