Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Heinrich Plauen

Henrikas Plauenas, Kryžiuočių ordino didysis magistras (1410–1413).

Heinrich Plauen (Heñrikas Pláuenas) apie 1370Plauene (Saksonija) 1429 XIILaukstyčių pilyje, Kryžiuočių ordino didysis magistras (1410–1413). Nuo 1399 Dancigo, nuo 1402 Nieszawos, 1407–1410 Schwetzo (lenk. Świecie) komtūras. Per 1410 karą Heinrichas Plauenas su 3000 žmonių įgula Schwetzo pilyje (Vyslos žemupio kairėje) saugojo Prūsijos vakarinę dalį nuo prūsų, Žalgirio mūšyje (1410 VII 15) žuvus didžiajam magistrui Ulrichui von Jungingenui, Heinrichas Plauenas skubiai sutelkė mūšyje nedalyvavusias kryžiuočių karines jėgas (apie 5000 žmonių) Ordino sostinės Marienburgo pilyje. Vytauto ir Jogailos vadovaujamoms Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Lenkijos kariuomenėms ją liepos 25 d. apsupus, apie 2 mėnesius atlaikė apgulą, kol sąjungininkų kariuomenė rugsėjo 22 d. atsitraukė. Ryžtingi Heinricho Plaueno veiksmai nulėmė karo eigą. 1410 XI 9 Heinrichas Plauenas vienbalsiai buvo išrinktas didžiuoju magistru. Jis išvarinėjo iš užimtų pilių lietuvių bei lenkų įgulas, ėmėsi griežtų priemonių, kad neįvyktų vietos gyventojų sukilimas prieš Ordino valdžią. Marienburgo pilyje buvęs Kryžiuočių ordino iždas suteikė galimybę atkurti Ordino gyvybingumą po triuškinamo Žalgirio mūšio. Po Torunės taikos (1411) Ordino santykiai su LDK ir Lenkija vėl tapo įtempti, ypač dėl Žemaitijos. Prūsiją Heinrichas Plauenas sustiprino kariniu bei ūkiniu atžvilgiu ir vėl rengėsi kariauti; prie Lenkijos sienos įvyko susirėmimų. Daugelis Ordino pareigūnų nepritarė per daug rizikingai Heinricho Plaueno politikai, ir didysis maršalas Michaelis Küchmeisteris 1413 IX 29 įsakė atitraukti kariuomenę nuo sienos (tuo laiku Horodlėje vyko LDK ir Lenkijos pasitarimai). Küchmeisteris su savo šalininkais atskubėjo į sostinę Marienburgą ir uždarė Heinrichą Plaueną į bokštą. Jogaila, vykdamas į Žemaitiją krikšto reikalais, Merkinėje spalio 25 d. priėmė Kryžiuočių ordino atstovus, kurie pranešė apie Heinricho Plaueno nušalinimą ir apie Ordino norą gyventi taikiai. Didžiuoju magistru 1414 I 7 buvo išrinktas M. Küchmeisteris.

L: Tumler M. Der Deutsche Orden. 1954; Lietuvių karas su kryžiuočiais. V., 1964.

Bronius Dundulis