Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Heinrich Matz

Karaliaučiaus knygininkas.

Matz Heinrich, Karaliaučiaus knygininkas. 1869 Hübneris ir Matzas išleido Kristijono Donelaičio visų raštų pirmą rinkinį. Hübnerio–Мatzo firma Anglijoje 1869 ėmė pardavinėti G. H. F. Nesselmanno parengtus K. Donelaičio raštus, kurių antraštiniame lape nurodyta ir Londono Williams & Norgate leidykla.

L: Kaunas D. Mažosios Lietuvos knyga. V., 1996, p. 221, 224.