Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Heinrich Lauszus

Endrius Laužius, XX a. ūkininkas.

Lauszus Heinrich (Endrius Laužius) 1908Užkulmeniuose (Tilžės aps.) 1983Vokietijoje, ūkininkas. Kaip ir daugelis senųjų kaimo gyventojų iki 1939 priešinosi Smetonos paskirtos vyriausybės valdymui. Kadangi Klaipėdos krašte galiojo karo padėtis, jie savo veiklai ir bendradarbiavimui susibūrė į savanorius gaisrininkus, kurie nei prieš 1923, nei po 1939 nebuvo tokie „aktyvūs“. Nuo 1941 mobilizuotas žemės ūkio karininku Ukrainoje; iš jos atsitraukus Lauszus buvo eilinis vermachto pėstininkas, neteko dešinės rankos. Po Antrojo pasaulinio karo gyveno Vokietijoje. 1982 parašė Užkulmenių kaimo kroniką. Su motina Anna Lauszus iki pat jos mirties 1970 namie kalbėdavo prūsų lietuvių šnekta. Pagal senuosius papročius mokėjo padaryti įvairių daiktų (kurbas).

Turėjo brolį Hermanną Lauschus (1912–2000), kuris nuo 1939 tarnavo vermachte, 1945 pabėgo iš sovietų nelaisvės Karaliaučiuje, lenkų porai metų sulaikytas lauko darbams, sveikas pasiekė Vakarų Vokietiją.

Lauszusʼo senelis Ensies (1837–1915) mirė Tilžėje bėgdamas nuo rusų. Tėvas Michaelis (1877–1945) mirė badu Ylavoje, sovietų lageryje. Motiną 1945 sovietų kareiviai grasino nušauti, kai ji bandė apginti dukterį Martą nuo prievartavimų.

Žmona Herta (Kapponat, g. 1916 Barzūnuose) sovietams užėjus su 2000 krašto moterų ir merginų 1945 vasarį ešelonu išvežtos į Čeliabinsko sritį Sibire, kur turėjo dirbti plytinėje. Nuo vergiško darbo ten išmirė apie 2/3 išvežtų moterų. 1948 liepą išsekusią Hertą išleido pas vyrą į Vakarų Vokietiją.

Gerhard Lepa

Iliustracija: Vermachto karininkas Heinrichas Lauszus, žemės ūkio Ukrainoje prižiūrėtojas, Emilis Lepa, laukininkas, nuo 1939 tarnavęs pasienio muitinėje, ir Hermannas Lauszus, priešlėktuvinės dalies jefreitorius, 1941 / Iš Gerhardo Lepos rinkinio

Iliustracija: Vėlaičių ugniagesių komanda, dalyvavusi sąjūdyje prieš Lietuvos Respublikos valdžią, iki 1939. Sėdi pirmas iš dešinės Heinrichas Lauszus / Iš Gerhardo Lepos rinkinio

Iliustracija: Vėlaičių kaimo gyventojų-išeivių susitikimas Bad Pyrmonte, Vokietijoje, 1977. Organizatorius – Heinrichas Lauszus / Iš Gerhardo Lepos rinkinio