Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Heinrich Krüger

Heinrichas Kriūgeris, XIX a., vokiečių tapytojas.

Krüger Heinrich (Heinrichas Krigeris) 1863 VII 11 Gumbinėje 1901 VII 2Rasytėje (Sembos aps.), vokiečių tapytojas. Mokėsi tapybos, vėliau – vario raižybos Karaliaučiaus dailės akademijoje pas graverį Trossieną. Didelę įtaką Kriūgerio kūrybai turėjo dailininkas C. Steffeckas. Kriūgeris tapė žirgų paveikslus Gudvalių (Gumbinės aps.) žirgynui, t. p. Įsruties žirgų lenktynių nugalėtojus ir kita. Nuo 1885 Kriūgeris apsigyveno Kuršių nerijoje. Jis laikomas jos grožio, tapybiškumo atradėju. Čia Kriūgeris sukūrė savo geriausius darbus, vaizduojančius briedžius, stirnas, kiškius ir kitus gyvūnus. Nutapė kuršininkų žvejų ir kaimiečių portretų. Nuo 1885 gyveno Dailininkų kolonijoje Nidoje, čia atsikvietė Ernstą Bischoff-Culmą ir kitus dailininkus.

L: Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler. Bd. XXI, Leipzig, 1927, S. 599; Dem Andenken an zwei ostpreußische Maler // Der redliche Ostpreuße. Leer, 1971.

Eva Erika Labutytė