Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Heinrich Dohna-Schlobitten

Heinrichas Dona-Šliobitenas, XX a. Vokietijos karinis ir politinis veikėjas.

Dohna-Schlobitten Heinrich (Heinrichas Dõna-Šliõbitenas) 1882Waldburge (prie Karaliaučiaus) 1944 IX 14Berlyne, Vokietijos karinis ir politinis veikėjas. Šliobyčių (Rytprūsiuose) grafas. Kilęs iš senos Prūsijos aristokratų giminės. Per Pirmąjį pasaulinį karą buvo Generalinio štabo karininkas genenerolo Ludendorffo operatyviniame skyriuje. Po karo Rytprūsių provincijoje ėmėsi visuomeninės ir religinės veiklos. Per Antrąjį pasaulinį karą korpuso šefas Prancūzijoje, Norvegijoje ir Suomijoje. 1943 generolas majoras Dohna-Schlobitten, korpuso štabo Dancige šefas, buvo atleistas iš pareigų. Dalyvavo vokiečių karininkų opozicijoje nacių režimui (A. Hitlerio nuvertimo atveju buvo numatytas Rytprūsių provincijos oberprezidento postui užimti). Nacių nuteistas mirti.

L: Dohna Schlobitten // Hermanowski G. Ostpreußen. Lexikon. Augsburg, 1996, S. 83.

Algirdas Matulevičius