Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Heinrich Beringer

Böringer, Henrikas Beringeris, kartūzų vienuolis. 1434–1444 kartūzų vienuolijos prioras Prūsijoje.

Beringer, Böringer Heinrich (Henrikas Bèringeris), spėjama tikroji pavardė Plionė; 1444, kartūzų vienuolis. 1434–1444 kartūzų vienuolijos prioras Prūsijoje. 1428 kryžiuočių magistrui Pauliui von Rusdorfui pateikė slaptą memorandumą Die Ermahnung des Carthausers [Kartūzų įspėjimas], kuriame aprašė Prūsijos valdytojų ir teisėjų savivaliavimą, prūsų laukininkų priespaudą – neleidžiama per visus metus nė karto nueiti į bažnyčią; pamini prisirišimą prie senųjų papročių, aprašo senųjų prūsų priesaikos davimą, prisidėjus ranką prie kaklo.

L: Scriptores rerum Prussicarum. Bd. 4., Leipzig, 1870, S. 448–465; Mieryśżński A. Źródła do mytologii litewskiej od Tacyta do końca XVIII wieku. Warsawa, 1892; Pakarklis P. Kryžiuočių valstybės santvarkos bruožai. V., 1948, p. 251–256.

Angelė Vyšniauskaitė