Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Heiligenwalde

bažnytkaimis, valsčiaus centras ir seniūnija Semboje.

Heiligenwalde (*Šventagirė; rus. Ušakovo, Molodeckoje), bažnytkaimis, valsčiaus centras ir seniūnija Semboje, Žuvininkų apskrityje, 23 km į rytus nuo Karaliaučiaus, Priegliaus dešiniajame krante, žemiau Svilės upės žiočių. Ypatinga tos vietos gamtinė padėtis ir istorija. Plačiame ir pelkėtame Priegliaus slėnyje buvo potvynių neapsemiamos pakilumos: Prūsų sala (vok. Preussisch Werder) paupyje ir Šventagirė (lot. sancta silva) šiauriau su įtvirtinto (?) kalnelio liekana. Aukščiau, slėnio šlaite, stūksojo Miesto kalnas (vok. Stadt Berg). Ryčiau – Ilgakiemyje (vok. Langendorf), paupyje – stipriai įtvirtintas piliakalnis. Galbūt tai buvo svarbi prūsų gyvenvietė su šventąja giria prie senojo prekybos kelio Priegliumi. Toje šventoje vietoje kolonistai XIV a. įkūrė Heiligenwalde kaimą, pastatė bažnyčią. Seniūnijoje su Ublyčiais ir kitais kaimais 1939 buvo 716 gyventojų. Heiligenwaldei buvo būdingas viduramžių aikštinis kaimas (vok. Angerdorf): ovalinę aikštę supo 27 sodybos. Aikštėje stovėjo bažnyčia ir kelios vėlesnės sodybos. Šiauriau, Priegliaus slėnio šlaite, buvo didelė valstybinio dvaro sodyba. Grioviais nusausintame slėnyje į rytus nuo Heiligenwaldės buvo įsikūrusi didelė Naujosios Heiligenwaldės sodyba. Dar viena didelė sodyba – Heiligenwaldestädt – buvo Prūsų saloje. Priegliaus krante stovėjo laivybos meistro sodyba. Heiligenwaldę dar supo keli viensėdžiai, kasamas durpynas, vėjo malūnas. Gyventojai vertėsi šienaudami paupio pievas, ariamų žemių turėjo nedaug. Slėnio viršuje buvo Aukštutinės Heiligenwaldės dvaras, vertęsis laukininkyste. Sovietai viršutinių Heiligenwaldės dvarų liekanas pavadino Molodeckoje, žemutinių sodybų likučius – Ušakovo. 1994 tebestovėjo senoji bažnyčia, paversta sandėliu.

Vilius Pėteraitis

Martynas Purvinas