Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Heiligenkreuz

bažnytkaimis, seniūnija ir valsčiaus centras Semboje.

Heiligenkreuz (rus. Krasnotorovka), bažnytkaimis, seniūnija ir valsčiaus centras Semboje, Žuvininkų apskrityje, 18 km į šiaurę nuo Žuvininkų, 6 km į šiaurės rytus nuo Palvininkų, Sūduvių kampe, vieškelių sankryžoje. Šios žemės ištuštėjo 1260, kai vyko Didysis prūsų sukilimas. Krašto valdytojas Konradas Tyrbergietis 1273 čia įkūrė Heiligenkreuzą, atkėlęs apkrikštytų Sūduvos bajorų. Čia kryžiuočiai ištrėmė ir 1600 sūduvių. Jiems auklėti Sembos vyskupas Jokūbas 1353 pastatydino bažnyčią, pavadintą Šv. Kryžiaus bažnyčia Sūduviuose (vok. Kirche zum heiligen Kreuz bei den Sudauern). Vėliau dirbusieji kunigai ilgai skundėsi sūduvių polinkiu į pagonybę, tikėjimu dvasiomis ir kitkuo. Seniūnijai dar priklausė Beržininkai (1339 Bersnickenn) ir Vangininkai (1322 Wangeninken). Seniūnijoje 1939 buvo 429 gyventojai, didelė palivarko sodyba, 10 sodybų pakelėse, ant kalnelio stovėjo senovinė bažnyčia. 0,5 km į šiaurės vakarus buvo aukštas kalnas Hoferg-Berg, galbūt svarbi vieta sembų laikais. Heiligenkreuzo bažnyčia nugriauta apie 1968.

Vilius Pėteraitis

Martynas Purvinas

Iliustracija: Heiligenkreuzo bažnyčia (Sembos apskrityje), iki 1944 / Iš Hubatsch W. knygos „Geschichte der evangelischen Kirche Ostpreussens“ Bd. 1-3. Göttingen, 1968