Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Hartmund Grumbach

Hartmundas Grumbachas, Hartmann Grumbach, Hartmanas Grumbachas, Kryžiuočių ordino Prūsijos krašto magistras (1259–1261).

Hartmund Grumbach, Hartmann Grumbach; Hártmundas Grubachas, Hártmanas Grubachas, Kryžiuočių ordino Prūsijos krašto magistras (1259 V 14–1261). Juo tapo Livonijos vokiečiams pralaimint kovą su žemaičiais. Stiprėjantį prūsų nepaklusnumą Hartmundas Grumbachas slopino įkalindamas įkaitus. Į pagalbą Livonijos ordinui jis pasiuntė Kryžiuočių ordino maršalo Heinricho Botelio vadovaujamą kariuomenę. Jungtines pajėgas žemaičiai sumušė Durbės mūšyje (1260 VII 13). Daugelį eilinių kryžiuočių apėmė panika. Hartmundas Grumbachas, siekdamas palaikyti drausmę, įsakė apakinti ir viešai Elbinge sudeginti kryžiuočių riterius Henriką ir Gerardą, perdavusius prūsams porą pilių. Už tai popiežius Aleksandras IV 1261 I 26 paskyrė Hartmundui Grumbachui bausmę – metus atgailauti, o netrukus atleido iš magistro pareigų.

Edvardas Gudavičius