Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Harry Schultz

Haris Šulcas, XIX–XX a. tapytojas.

Schultz (Šùlcas) Harry (1874 III 14 Elbinge 1958 Haushamme), tapytojas. Mokėsi Karaliaučiaus ir Miuncheno meno akademijose, gyveno Miunchene, po Antrojo pasaulinio karo – Haushamme (Vokietijoje). Nuo 1909 lankėsi Nidos dailininkų kolonijoje. Tapė marinas, portretus, kūrė grafikos darbus.

L: Thieme-Becker. Allgemeines Lexikon der Bildenden Künstler. Bd. 30. Leipzig, 1936.

Kristina Jokubavičienė