Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Harry Herbert Tobies

Haris Herbertas Tobysas, architektas, kraštotyrininkas.

Tobies Harry Herbert (Haris Herbertas Tòbysas) 1928 I 28Karaliaučiuje, architektas, kraštotyrininkas. Tėvas Albertas Tobies (gimė Blumsteine, piečiau Karaliaučiaus) 1945 pateko į sovietų nelaisvę ir dingo be žinios. Motina Marie Adomeit (Adomaitytė; gimė Seligenfelde prie Karaliaučiaus – mirė 1973 Miunchene). H. Tobiesas Karaliaučiuje mokėsi amato. 1944 statė gynybinius įtvirtinimus Rytprūsiuose ir Žemaitijoje, studijavo aviaciją Klaipėdoje ir kitur. Traukdamasis į Vakarus pateko į amerikiečių ir anglų nelaisvę, išlaisvintas apsigyveno Miunchene. 1948–1954 studijavo architektūrą 1996 išleido prisiminimų knygą Königsberg. Ostpreussen–Pommern [Karaliaučius. Rytprūsiai–Pamarys] apie gimtinę ir pasitraukimą iš jos.