Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Hanza

Šiaurės Vokietijos, Prūsijos, Livonijos ir kitų šalių miestų prie Baltijos jūros prekybos sąjunga (XIII–XVII a.).

Hánza (vok. Hanse), Šiaurės Vokietijos, Prūsijos, Livonijos ir kitų šalių miestų prie Baltijos jūros prekybos sąjunga (XIII a.–1669). Hanzos miestai Dancigas, Karaliaučius, Ryga palaikė glaudžius ekonominius ryšius su Lietuva. Prekyboje su Ryga svarbi buvo Dauguva, su Dancigu – Nemunas. XIV a. pabaigoje Rygos pirkliai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) mieste Polocke įsteigė Hanzos kontorą (veikė iki XVI a. pradžios). Kai 1498 Polockas gavo Magdeburgo teises, Hanzos pirklių teisės buvo apribotos (galėjo verstis urmo prekyba, pirkti ir parduoti tik tarpininkaujant vietiniams pirkliams). Lietuvai didžiausią ekonominę reikšmę turėjo Dancigas, kurio pirkliai nukonkuravo Elbingo, Torunės, Karaliaučiaus pirklius ir monopolizavo LDK vakarų dalies prekybą. Vilniuje, Kaune ir kituose Lietuvos miestuose Hanza turėjo įgaliotinius, Kaune (XV a. viduryje–XVI a. I pusėje) – ir kontorą (faktoriją); ši turėjo teisę kontroliuoti užsienio pirklius, tarpininkavo tarp Hanzos ir vietinių pirklių. Iš LDK pirkliai veždavo odas, kailius, vašką, miško medžiagą, javus, čia įveždavo druską, audinius, metalo dirbinius. Hanzos prekybos monopolis varžė LDK pirklių veiklą, kėlė jų nepasitenkinimą. Norėdamas apriboti Hanzos įtaką, Vytautas Didysis kvietė į LDK Maskvos, Genujos, totorių pirklius, bet Hanzos pirklių konkurencijos neįveikė.

L: Hanse. Geschichtsquellen. 7 Bde. 1875–1894; Hanse. Urkundenbuch. 11 Bde. 1876–1939; Dollinger P. Dzieje Hanzy. Gdańsk, 1975; Dollinger P. Die Hanse. 1981; Pagel K. Die Hanse. 1983; Schildhauer J. Die Hanse. 1984.

Zigmantas Kiaupa