Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Hans Kuntze

Hansas Kuncė, žemdirbys, XX a. visuomenės veikėjas.

Kuntze Hans (Hansas Kùncė) 1897 XI 30Althofe (prie Tilžės) 1991 IV 30, žemdirbys, visuomenės veikėjas. Dvaro Aukštupėnuose savininkas. Po Pirmojo pasaulinio karo studijavo žemės ūkį Hallės, Müncheno ir Berlyno universitetuose. Paveldėtame tėvų dvare įkūrė pavyzdinį ūkį, daugiausia dėmesio skirta gyvulininkystei. Po Antrojo pasaulinio karo įsitraukė į išvarytųjų rytprūsiečių politinę veiklą, buvo Gumbinės apskrities atstovu. Daugelį metų vadovavo Rytprūsių evangelikų bendrijai. Gumbinės apskrities bendruomenės išrinktas apskrities seniūnu.

L: Fischer G. Ostpreußische Frauen und Männer im Dienste der Landwirtschaft. Tessin, 2000, S. 242.