Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Hans Koeppen

Hansas Kėpenas, XX a. vokiečių istorikas, archyvininkas.

Koeppen Hans (Hansas Kėpenas) 1913 VIII 22 Mayene 1977 I 13 Kasselyje, istorikas, archyvininkas. Greifswaldo universitete studijavo istoriją. Dirbo daugelyje archyvų. 1962 paskirtas valstybės archyvo direktoriumi. Tuo metu įkurtas Karaliaučiaus valstybės archyvo padalinys (vok. Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz). Koeppenas ėmėsi tvarkyti Prūsijos kunigaikštystės kanceliarijos fonde esančius XVI–XVIII a. aktus (vok. Etatsministerium), t. p. prisidėjo prie Rytų ir Vakarų Prūsijos krašto tyrimų komisijos, kuri prieš Antrąjį pasaulinį karą išleido Preußische Urkundenbuch [Prūsijos dokumentų rinkinį]. Koeppeno pastangomis parengti bei išleisti III ir IV t. (dokumentai iki 1351). Koeppenas kartu su Kurtu Forstreuteriu paskelbė Die Berichte der Generalprokuratoren des Deutschen Ordens an der Kurie, 1960–1976 [Vokiečių ordino generalinių prokuratorių pranešimai kurijai]. 1965–1974 vadovavo Rytų ir Vakarų Prūsijos krašto tyrimų komisijai.

L: Bahr E., Brausch G. Altpreußische Biographie. Marburg/Lahn, 1984.T. IV.

Ingė Lukšaitė