Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Hans Holm Bielfeldt

Hansas Holmas Bylfeltas, XX a. vokiečių kalbininkas slavistas, germanistas.

Bielfeldt Hans Holm (Hansas Holmas Býlfeltas) 1907 III 6Liubeke (Vokietija) 1987 IX 30Berlyne, vokiečių kalbininkas slavistas, germanistas. Studijavo Marburge, Münchene, Berlyne. Berlyno Humboldtų universiteto profesorius (1950). Nuo 1952 Rytų Vokietijos mokslų akademijos Slavistikos instituto direktorius. Lituanistikai ypač svarbus jo straipsnis Die baltischen Lehnwörter und Reliktörter im Deutschen [Vokiečių kalbos baltiški skoliniai ir reliktai], paskelbtas Christianui S. Stangui pagerbti skirtoje knygoje Donum Balticum (1970). Jame apibūdinami įvairiuose vokiečių kalbos šaltiniuose randami prūsiškos kilmės žodžiai.

L: Ružička R. Hans Holm Bielfeldt // Zeitschrift für Slawistik, Bd. 33(3), 1988, S. 467–471.

Algirdas Sabaliauskas