Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Hans Georg Tautorat

Hansas Georgas Tautoraitis, teisininkas, Rytų Prūsijos istorikas.

Tautorat Hans Georg (Hansas Georgas Tautoraitis) 1928 I 6Karaliaučiuje, teisininkas, Rytų Prūsijos istorikas. Lietuvių kilmės. Mokėsi Ragainės vidurinėje mokykloje, rengėsi tapti miškininku. 1944–1945 tarnavo karinių oro pajėgų apsaugos kariu. Hamburge 1946 įstojo į Policijos akademiją, tapo administracinio valdymo specialistu. Nuo 1963 bendradarbiauja savaitiniame laikraštyje Ostpreuβenblatt [Rytprūsių puslapiai]. Jame spausdino straipsnius apie Rytprūsių ir Mažosios Lietuvos istoriją, gimtąsias vietoves iki 1945. Nuo 1971 parašė mokslo darbų iš Rytprūsių istorijos: Tilsit-Ragnit Stadt und Landkreis, 1971 [Tilžės ir Ragainės miestai ir apskritys], Ragnit im Wandel der Zeiten, 1972 [Ragainė laiko kaitoje] Schwarzes Kreuz auf weiβem Mantel, 1980 [Juodasis kryžius baltame apsiauste], Die Preuβische Genossenschaft des Johanniterordens in Geschichte und Gegenwart, 1994 [Prūsijos joanitų ordino draugija praeityje ir dabar] ir kitų. Išleido nuotraukų rinkinį Die Ostpreuβische Tragödie 1944/45 [Rytprūsių tragedija 1944–1945], Karaliaučiaus įkūrimo 700-osioms metinėms parašė knygas Königsberg in Preuβen – Geschichte, Kultur, Schicksal, 1987 [Prūsijos Karaliaučius – praeitis, kultūra, likimas]. Paskelbė straipsnių kultūros temomis, pvz., Rominten [Romintos giria], Trakehnen [Trakėnai], apie to meto Klaipėdą, Karaliaučių. Organizavo ir vedė kraštiečių susitikimus, seminarus. Rašydamas bei kalbėdamas apie gimtuosius Rytprūsius stengėsi būti objektyvus. Apdovanotas Auksiniu garbės ženklu.

L: Land der Memel // Heimatbrief für den Kreis Tilsit-Ragnit. 1999, Nr. 64.

Iliustracija: Hans Georg Tautorat