Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Hannelore Patzelt

Hannelore Hennig, rašytoja.

Patzelt Hannelore, Hannelore Hennig 1937 III 20Tilžėje, rašytoja. Motina – Anna Schaudinnis (Šiaudinytė), tėvas Emilis Hennigas, kepėjas. I klasę Patzelt baigė Tilžės Johannos Wolff mokykloje. 1944 šeima traukėsi iš Rytprūsių, bet Dancige juos sulaikė rusai, todėl teko grįžti. Iki 1948 spalio jie gyveno Ragainėje. Iškeldinus juos į Rytų Vokietiją, 1949 jiems pavyko pabėgti į Vakarus ir apsistoti Achime (Žemutinė Saksonija). Tėvas mokė Patzelt kepėjos amato savo kepykloje. 1961 išspausdintas jos pirmasis straipsnis laikraštyje Ostpreußenblatt. Rašė leidiniui Der redliche Ostpreuße. Vėliau jos straipsnius publikavo Vokietijos, Prancūzijos, Liuksemburgo, Šveicarijos bei Austrijos spauda. Savo knygose Patzelt vaizdavo Rytprūsių žmones: Ländliche Geschichten aus Ostpreußen [Rytprūsių krašto istorijos, 1975], In den Stuben überall. Weihnachtsgeschichten [Visose pirkiose. Kalėdinės istorijos, 1978], romanas Ehekrise [Santuokos krizė, 1979], eilėraščių knygos Melodien des Lebens [Gyvenimo melodijos, 1979], Ein anonymer Veilchenstrauß [Anoniminė našlaičių puokštė, 1980], eilėraščių knygos Durch alle Zeit [Per visus laikus, 1982], Das Haus voll Gäste. Dorfgeschichten aus Ostpreußen [Namai pilni svečių. Rytprūsių kaimo istorijos, 1983] ir kitur. Patzelt bendradarbiavo sudarant antologijas ir kitus leidinius: Am Memelstrom und Ostfluß [Prie Nemuno ir Šešupės, 1967], Die letzten Stunden daheim [Paskutinės valandos namolio, 1972], Ich erzähle Euch alles, was am Ostersonntag geschah [Papasakosiu jums viską, kas nutiko Velykų sekmadienį, 1979] ir kitas.

MLEA

Iliustracija: Hannelore Patzelt