Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Gwido Kisch

Gvidas Kišas, XIX–XX a. teisės istorikas.

Kisch Gwido (Gvidas Kšas) 1889 I 22 Prahoje 1985 VII 7Bazelyje (Šveicarija), teisės istorikas. Habilituotas daktaras (1915). Teisės mokslus studijavo Prahos universitete. 1920–1921 Karaliaučiaus, 1922–1933 Hallės universitetų profesorius. Dėl žydiškos kilmės atleistas iš pareigų, emigravo į JAV. 1937–1958 Hebrew Union koledžo profesorius Niujorke. Nuo 1962 gyveno Bazelyje. Tyrimų svarbiausia kryptis – senoji Prūsa, žydų istorija ir jurisprudencija. Svarbiausi veikalai iš Prūsos krašto istorijos: Die Kulmer Handfeste, 1931, II leidimas 1978 [Kulmo privilegija]; Das Fischereirecht im Deutschordensgebiet, 1931, II papildytas leidimas 1978 [Žvejybos teisė Vokiečių ordino žemėje]; Studien zur Rechts- und Sozialgeschichte des Deutschordenslandes. 1973 [Studijos iš Vokiečių ordino žemės teisės ir socialinės istorijos]; Immanuel Kant im Medaillenbild, 1977 [Imanuelis Kantas medalių atvaizduose].

Vytautas Raudeliūnas