Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Gustavas Gildė

XX a. evangelikų liuteronų kunigas.

Gidė Gustavas (1908 III 20 Virbalyje 1996 VIII 20 Plau am See, Vokietija), evangelikų liuteronų kunigas. Studijavo teologiją Vokietijoje, egzaminus išlaikė Vytauto Didžiojo universiteto Evangelikų teologijos fakultete. Jį vienintelį iš Vytauto Didžiojo universiteto absolventų Klaipėdos krašto Konsistorija priėmė į tarnybą (gal todėl, kad buvo vokietis). 1934–1935 Karklininkų, Klaipėdos bažnytinės apskrities, kunigas, 1935–1942 antrasis Priekulės parapijos kunigas. 1942 aptarnavo ir Vanagų parapiją. Nors Klaipėdos krašte lietuviškos pamaldos buvo uždraustos, 1942 lietuvininkų paprašytas, Dangun žengimo dieną (per Šeštines) Gildė atlaikė lietuviškas pamaldas. Po to teko ilgai aiškintis valdžiai. Nuo didesnių nemalonumų išsigelbėjo įrodęs, kad bažnytinė vadovybė jam nebuvo pasiuntusi tokio įsakymo. 1943 naciai jį iškėlė iš Priekulės už jaunimo mokymą (naciai draudė Bažnyčios tarnams mokyti jaunimą) ir nesutikimą paversti parapijos namo nacių jaunimo sporto sale. Gildės šeima (buvo vedęs Hakaitę iš Virbalio) liko Priekulėje. Po Antrojo pasaulinio karo Gildė kunigavo Rytų Vokietijoje. Meklenburge tapo probstu (evangelikų liuteronų vyresniuoju kunigu), vėliau (apie 1984) – katedros pamokslininku ir konsultantu jaunimo klausimais.

L: Svečias. 1977, nr. 3–4; Jankus G. Priekulė: Klaipėdos krašto parapijos ir prekybos centras. Priekulė, 1990

Algirdas Žemaitaitis

Albertas Juška