Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Gustav Robert Kirchhof

XIX a. vokiečių fizikas.

Kirchhof Gustav Robert 1824 III 12 Karaliaučiuje 1887 X 17 Berlyne, fizikas. Berlyno mokslų akademijos narys (1875). 1846 baigė Karaliaučiaus universitetą. Nuo 1850 Breslau, nuo 1854 Heidelbergo, nuo 1875 Berlyno universitetų profesorius. Svarbiausi moksliniai darbai iš įvairių fizikos sričių: mechanikos, optikos, elektros, matematinės fizikos, tamprumo teorijos, hidrodinamikos. 1845–1847 Kirchhofas suformulavo elektros srovės tekėjimo išsišakojusiose grandinėse taisykles, pavadintas jo vardu. 1857 sukūrė srovės laidininke bendrąją teoriją. Atrado 2 naujus elementus: 1860 cezį, 1861 rubidį. 1859 nustatė vieną pagrindinių šiluminės spinduliuotės dėsnių. 1862 suformulavo absoliučiai juodo kūno sąvoką. 1882 sukūrė šviesos difrakcijos teoriją. Kirchhofas – vienas žymiausių rytprūsiečių mokslininkų.

Libertas Klimka

Iliustracija: Gustavas Robertas Kirchhofas / Iš MLEA