Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Gustaf Kossinna

XIX–XX a. vokiečių archeologas.

Kossinna Gustaf 1858 IX 28 Tilžėje 1931 XII 20 Berlyne, vokiečių archeologas. Studijavo klasikinę ir germanų filologiją Göttingene, Leipzige, Berlyne ir Strasburge. Studijuodamas indoeuropeistiką susidomėjo archeologija. Daug bendravo su žymiausiu to meto Rytprūsių archeologu O. Tischleriu. Nuo 1892 Berlyne, 1902 profesorius 1909 įkūrė Vokietijos archeologijos draugiją bei jos žurnalą Mannus. Tapo vienu įtakingiausių Vokietijos archeologų. Daug rašė apie indoeuropiečių ir germanų kilmę, rėmėsi Prūsijos archeologine medžiaga, tačiau ją neretai naudojo tendencingai. Artimi profesiniai ryšiai siejo jį su daugeliu Prūsijos archeologų. Po Kossinnos mirties Tilžės kraštotyros muziejuje jo veiklai atminti įrengtos kelios vitrinos, pastatytas biustas.

Valdemaras Šimėnas