Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Gurna

upelis Geldapės apskrityje, Gurnių parapijoje, Jaros kairysis intakas.

Gùrna (vok. Guhrna, Gurnerbach), upelis Geldapės apskrityje, Gurnių parapijoje, Jaros kairysis intakas. 1576 minima Gurna. Upėvardis sietinas su liet. gurn-ėti – bėgti, tekėti; dar plg. upėvardį Gùrn-upis (Ašvijos intakas, Tauragės apskritis), latvių Gùrnupe.

Vilius Pėteraitis