Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Gundava

kaimas ir seniūnija Vėluvos apskrityje, Gross Engelau parapijoje ir valsčiuje.

Gundavà (vok. Gundau; rus. Osipenko), kaimas ir seniūnija Vėluvos apskrityje, Gross Engelau parapijoje ir valsčiuje, 18 km į pietvakarius nuo Vėluvos, 5 km į vakarus nuo Alnos bažnytkaimio, 2,5 km į pietus nuo Gross Engelau, Alnos upės kairiajame krante. 1326 minima Gundow, 1363 Gondaw. Seniūnijoje 1939 buvo 146 gyventojai. Gundava buvo tankiai užstatytas 15 sodybų gatvinis kaimas, kuriame gyveno 10 ūkininkų, turėjusių didelius sodus. Kaime buvo vienos klasės pradžios mokykla, dirbo kalvis ir batsiuvys. Alnos slėnio šlaite, 1 km į vakarus nuo Gundavos, yra piliakalnis (vok. Hausenberg) su įtvirtinimų liekanomis, paplautas Alnos didžiojo tvenkinio. Panašiame kalne į pietvakarius nuo Gundavos buvo įrengtos kaimo kapinės. Gundavai dar buvo priskirti 3 viensėdžiai šiaurės rytiniame pakraštyje. Sovietmečiu Gundava sunaikinta. Vietovardis yra priesagos -ava vedinys iš prūsų asmenvardžio Gunde, plg. dar prūsų asmenvardį Gundico ir 1469 minimą vietovę Gund-itten Friedlando apskrityje.

Vilius Pėteraitis

Martynas Purvinas