Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Gumbinės lietuvių draugijos biblioteka

lietuviškų spaudinių biblioteka Gumbinėje.

Gumbnės lietùvių draugjos bibliotekà veikė 1911–1914. Vadovavo ir tvarkė draugijos sekretorius Jokūbas Stiklorius. Turėjo skaityklą, atidaromą trečiadienių vakarais. Jai buvo prenumeruojama 10 Mažosios ir Didžiosios Lietuvos laikraščių bei žurnalų. Biblioteka 1912 pabaigoje turėjo apie 50 knygų. Vėliau jų daugėjo, knygos buvo įsigyjamos iš Marijos Šlapelienės ir kitų Didžiosios Lietuvos knygynų. Daugiausia buvo komplektuojama lietuvių filologijos, istorinė ir grožinė literatūra, gaidos draugijos chorui. Gumbinės apylinkėse gyvenusiems draugijos nariams knygos siuntinėtos paštu. Draugija ir biblioteka užsidarė prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui, Gumbinės lietuvių draugijos fondo likimas nežinomas.

Domas Kaunas